ຢາດີໜີ້ວບີແລະປົວມະເຮັງ

ດີປານປິດຖີ້ມ.. ດອກໝາກຫຸ່ງ ປ ະ ສົມ ນໍ້າເຜິ້ງ ຢາດີໜີ້ວບີ ແລະ ປົວມະເຮັງ ຫາຍຂາດ 100% ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ຢາລືີມ ແ ຊ ຮ ຕໍ່ບອກຕໍ່ເດີພີນອ້ງດອກຫມາກຫຸ່ງຜູ້ ທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນແຕ່ບໍ່ສົນໃຈ ແລະ ບາງຄົນຈະ ຕັ ດ ຖີ້ມ ມື້ນີ້ພາເຮົາຮູ້ຈັກສັບ ພ ະ ຄຸນຂອງດອກ.

ຄົນຫວຽດເວົ້າວ່າ ຖ້າປູກໝາກຫຸ່ງອອກດອກຜູ້ ຖືວ່າໂຊກດີ ນຳໃຊ້ເປັນຢາດີໄອ ຫນີ້ວໄຂ່ຫລັງຫນີ້ວບີ ຊ່ວຍປົວມະເຮັງ. ວິທີເຮັດຢາດີໄອ: ດອກສົດ+ນ້ຳເຜີ້ງ ຫນື້ງໃຫ້ສຸກແລ້ວກິນ. ຫລືຕາກແຫ້ງດອງກັບນ້ຳເຜີ້ງຊ່ວຍກົດໄລ້ ກົດ ແ ຊ ຣ໌ ກົດ ຕິ ດ ຕາມເພື່ອຮຽນຮູ້ສິ່ງຕໍ່ໆໄປ