ກຳລັງຂຸດດີນເພື່ອສ້າງເປັນຫ້ອງນ້ຳແຕ່ໄປພົບ ລ ະ ເ ບີ ດ ໃຫຍ່

ສປປລາວ ຍັງມີຫຼາຍພື້ນທີ່ ທີ່ກາຍເປັນຈຸດສ່ຽງຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກ ລ ະ ເ ບີ ດ ບໍ່ທັນ ແ ຕ ກ ຈາກເຫດການທີ່ ປ ະ ຊາຊົນພາຍໃນ ບ້ານອຸດົມສຸກ ເມືອງນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ພົບ ລູ ກ ລ ະ ເ ບີ ດ ທີ່ ຕົ ກ ຄ້າງ ເປັນບົມໃຫຍ່ 500 ປ ອ ນ, ຢູ່ໃນດິນຂອງ ປ ະ ຊາຊົນເອງ ແລະ ກໍເຊື່ອແນ່ວ່າບໍ່ສະເພາະແຕ່ເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍັງມີ ລູ ກ ລ ະ ເ ບີ ດ ທີ່ບໍ່ທັນ ແ ຕ ກ ຕົ ກ ຄ້າງຢູ່.

ໃນ ທ້າຍເດືອນທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ມີ ປ ະ ຊາຊົນ ບ້ານອຸດົມສຸກ ເມືອງນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຊື່ແມ່ ຄຳບາງ ກຸນທະຈັນ ອາຍຸ 71 ປີ ໄດ້ຂຸດດີນຫຼັງບ້ານ ເພື່ອຈະສ້າງເປັນຫ້ອງນ້ຳໃໝ່ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກເຮືອນ ປ ະ ມານ 3 ແມັດ ໄດ້ພົບເຫັນ ລ ະ ເ ບີ ດ ບໍ່ທັນ ແ ຕ ກ ຈຶ່ງໄດ້ລາຍງານຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງນາກາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ

ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ ຫ້ອງການຄະນະ ກ ຳ ມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລ ະ ເ ບີ ດ ບໍ່ທັນ ແ ຕ ກ ທີ່ ຕົ ກ ຄ້າງ ຢູ່ ສປປລາວ (ຫຄຊກລ) ຊ່ວຍກວດກູ້ ລບຕ ອອກໃຫ້ຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງຫ້ອງການ ຄຊກລ ປ ະ ສານກັບກອງກວດກູ້ ລ ະ ເ ບີ ດ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ 58 ກອງທັບ ຈຶ່ງໄດ້ວາງແຜນການ ສ ຳ ຫຼວດ ແລະ

ເຄື່ອນຍ້າຍບົມໃຫຍ່ 500 ປ ອ ນ (B o m b 500 l b M K 82) ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 20-26 ທັນວາ 2021 ອອກຈາກເຮືອນ ປ ະ ຊາຊົນ ໄປສະໜາມທໍາລາຍ ທີ່ໄດ້ ກໍ າ ນົດເອົາສະໜາມ ຍິ ງ ປື ນ ຂອງກອງບັນຊາການທະຫານເມືອງນາກາຍ ເປັນສະໜາມກະກຽມ ທຳ ລ າ ຍ ບົ ມ ໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ.