ການໃສ່ຜ້າປິດປາກດັງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໃສ່ດູດີຂື້ນ

ແມ່ນແທ້ບໍ່?? ຂໍເບິ່ງຮູບ ໝູ່ເພື່ອນຕອນໃສ່ແມສແດ່ວ່າຫນ້າຕາດີຂຶ້ນແທ້ຕາມຜົນວິໄຈນີ້ ຫລື ບໍ່?? ຄຳຕອບແມ່ນ ເປັນຄວາມຈິງ ເພາະຜົນວິໄຈຈາກອັງກິດຢືນຢັນແລ້ວ ການໃສ່ແມສເຮັດໃຫ້ໜ້າຕາດີຂຶ້ນແທ້ ໂດຍສະເພາະຕອນທີ່ໃສ່ແມສສີຟ້າ. ກ່ອນໜ້ານີ້ຫລາຍຄົນອາດຈົ່ມວ່າການໃສ່ແມສເຮັດໃຫ້ໃບຫນ້າທີ່ສວຍງາມຂອງເຮົາຖືກບົດບັງ ແຕ່ຄວາມເຊື່ອນັ້ນ ກ ຳ ລັງຈະຖືກລຶບລ້າງໄປເພາະທີມວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຄາດິຟ ຈາກອັງກິດພົບວ່າ ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ ຍິ ງ ຈະຖືກແນມວ່າດູດີຂຶ້ນເມື່ອໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງທີ່ປົກປິດໃບໜ້າສ່ວນລຸ່ມ ແລະ

ທີ່ໜ້າ ປ ະ ຫລາດໃຈແມ່ນ ຜົນການວິໄຈພົບວ່າການໃສ່ແມສສີຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າຕາໜ້າດຶງດູດຂຶ້ນເປັນພິເສດ. ການທົດລອງດັ່ງກ່າວມີສອງສ່ວນ ສ່ວນທຳອິດແມ່ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ເ ພ ດ ຍິ ງ 43 ຄົນ ໃຫ້ຄະແນນຄວາມໜ້າດຶງດູດຂອງໃບຫນ້າຜູ້ຊາຍຈາກ 1-10 ຄະແນນ ເຊິ່ງມີທັງຮູບທີ່ບໍ່ໃສ່ແມສ, ແມສຜ້າທຳມະດາ, ແມສສີຟ້າ ແລະ ໃບໜ້າສີດຳທີ່ມີຫນັງສືສີດຳມາປິດເຄິ່ງໜ້າ. ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ບອກວ່າ ໃບໜ້າທີ່ໃສ່ແມສຜ້າ

ມີຄວາມດຶງດູດຫລາຍກວ່າໃບໜ້າທີ່ບໍ່ໃສ່ແມສ ຫລື ມີຫນັງສືປິດເຄິ່ງໜ້າ ແຕ່ໃບໜ້າທີ່ດຶງດູດທີ່ສຸດແມ່ນໃບໜ້າທີ່ໃສ່ແມສສີຟ້າ. ສ່ວນການທົດລອງແບບສະຫລັບກັນຄືໃຫ້ຜູ້ຊາຍມາໃຫ້ຄະແນນໃບໜ້າຂອງແມ່ ຍິ ງ ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນເປີດເຜີຍອອກມາເທື່ອ ແຕ່ຜູ້ວິໄຈຄາດວ່າຜົນໜ້າຈະອອກມາຄ້າຍຄືກັນ. ອ່ານມາຮອດນີ້ຄົງຈະເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຢາກໃສ່ແມສກັນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຊົາແນມວ່າຄົນໃສ່ແມສເປັນຄົນຂີ້ ພ ະ ຍາດ. ໃຜມີຮູບໂຕເອງຕອນໃສ່ແມສເອົາມາໂຊກັນໄດ້ໃນຊ່ອງຄອມເມັ້ນ.