ບາງຮ້ານເຫັນແກ່ຕົວຂາຍຢາແກ້ຫວັດແກ້ໄຂ້ໂຄດແພງ

ເລີ່ມແຕ່ເກີດມີການລະບາດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໄດ້ມີ ປ ະ ຊາຊົນສ່ອງແສງມາວ່າຢາປົວ ພ ະ ຍາດ ປ ະ ຈຳ ບ້ານ ໄດ້ມີການຂຶ້ນລາຄາສູງ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຢາປາລາ ຫລື ຢາດີໄອ ຈາກໜຶ່ງແຜງ 2,000 ກີບ ຂຶ້ນເປັນ 4,000-5,000 ກີບ ແລະ ຢາ ປ ະ ເ ພ ດ ອື່ນໆອີກ, ເຊິ່ງຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວຈື່ງໄດ້ລົງໄປຊື້ ແລະ ສອບຖາມຕົວຈິງ ປາກົດວ່າມີຈິງແທ້. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາ ຕິ ດ ຕາມການເໜັງຕີງລາຄາຢາປົວ ພ ະ ຍາດ ປ ະ ເພດຕ່າງໆ ເພື່ອກວດສອບຄວາມຈິງ. ເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ສປປລາວ