ຜູ້ສາວຮຽກຄ່າດອງແພງໂພດເຈົ້າບ່າວເລີຍໄປແຕ່ງດອງກັບຜູ້ສາວຄົນໃໝ່

ສິນສອດ ຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ປ ະ ເພນີການແຕ່ງງານໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ ເຊິ່ງຝ່າຍຊາຍ ຫຼື ຝ່າຍ ຍິ ງ ຈະເປັນຜູ້ຈ່າຍສິນສອດນັ້ນ ແ ຕ ກ ຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະວັດທະນະທຳ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເລື່ອງສິນສອດຄວນເປັນເລື່ອງທີ່ ຕົ ກ ລົງ ຮ່ ວ ມ ກັນທັ້ງສອງຝ່າຍ ແລະ ຄວນເອີ້ນຕາມພໍເໝາະ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດນຳບັນຫາມາໃຫ້ ດັ່ງກໍລະນີໜຸ່ມສາວຊາວຈີນຄູ່ນີ້, ເມື່ອໄວໆນີ້ ຄລິບວີດີໂອຂອງງານແຕ່ງແຫ່ງໜຶ່ງໃນ ປ ະ ເທດຈີນ ກ ຳ ລັງເປັນ ໄ ວ ຮັ ສ ເປັນຄລິບຂະນະທີ່ ຍິ ງ ສາວຄົນໜຶ່ງ ໃສ່ຊຸດສີຂາວບຸກເຂົ້າມາໃນງານ ເຂົ້າມາກອດຂາອ້ອນວອນເຈົ້າບ່າວທັ້ງນ້ຳຕາ,

ຕາມລາຍງານ ສາວທີ່ ກ ຳ ລັງກອດຂາເຈົ້າບ່າວຄື ແຟນເກົ່າ ຂອງລາວ ກ່ອນໜ້ານີ້ທັັງຄູ່ເຄີຍວາງແຜນທີ່ຈະແຕ່ງງານກັນແຕ່ເນື່ອງຈາກແມ່ຂອງຝ່າຍ ຍິ ງ ໄດ້ເອີ້ນຄ່າສິນສອດເປັນ ຈ ຳ ນວນ 660.000 ຢວນ ເຊິ່ງລາວສູ້ຄ່າສິນສອດບໍ່ໄຫວ ຈຶ່ງ ຕັ ດ ສິນໃຈຖອຍຫ່າງແລະຫັນໄປເລີ່ມຕົ້ນກັບຄົນໃໝ່, ດ້ານຝ່າຍ ຍິ ງ ໄດ້ອ້າງວ່າ ຕອນນັ້ນລາວບໍ່ສາມາດຄັດຄ້ານແມ່ໄດ້ ເພາະລາວ ຖື ກ ປູກຝັງໃຫ້ເຊື່ອຟັງຄອບຄົວມາ ຕ ະ ຫຼອດ ໃນຕອນທຳອິດທີ່ເຂົາຫ່າງຫາຍໄປ ລາວຄິດວ່າຈະໄປເຮັດວຽກເກັບເງິນເພື່ອມາຂໍລາວ ແລ້ວຫາມາຮັບຮູ້ວ່າ ເຂົາ ກ ຳ ລັງຈະແຕ່ງງານໃໝ່,

ເມື່ອເຖິງວັນງານ ລາວໄດ້ໃສ່ຊຸດສີຂາວຄຶກັບເຈົ້າສາວບຸກເຂົ້າໄປໃນງານ ແລ້ວເຂົ້າໄປຄຸກເຂົ່າຮ້ອງໄຫ້ອ້ອນວອນ ຂໍໃຫ້ເຂົາອະ ໄ ພ ແລະກັບມາຫາລາວ ພ້ອມກ່າວວ່າແມ່ໄດ້ຫຼຸດຄ່າສິນສອດໃຫ້ແລ້ວ ເຫຼືອພຽງ 180.000 ຢວນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກເຫັນໃຈ ຫຼື ສົນໃຈໃນຂໍ້ສະເໜີຂອງລາວເລີຍ ເຂົາຍູ້ລາວລົງພື້ນ ກ່ອນທີ່ຈະໄລ່ລາວອອກໄປຈາກງານ