ທຳລາຍສວນຝິ່ນ153ເຮັກຕາ

ໃນ ທ້າຍເດືອນມັງກອນ ຫາ ຕົ້ນເດືອນກຸມພາ 2022 ນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລົງທຳລາຍສວນຝິ່ນທີ່ກວ່າ 153 ເຮັກຕາ. ຝິ່ນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປະຊາຊົນລັກລອບປູກ ຈຳນວນ 14 ບ້ານ, ປ່ານມາເຈົ້າໜ້າທີ່ ດຳເນີນການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ເຮັດບົດບັນ ທຶກ ກັບການປົກຄອງບ້ານ ລວມທັງເຈົ້າຂອງສວນຝິ່ນໃຫ້ຢຸດເຊົາ ແລະໄດ້ອະ ທິບາຍໃຫ້ຮູ້ເຖີງລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ມີການລັກລອບປູກຝິ່ນຕື່ມອີກ, ແຕ່ຍັງພົບເຫັນປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງຜື້ນດື້ບໍ່ປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກ ໂດຍສືບຕໍ່ປູກຝິ່ນ ເຊີ່ງເປັນການສ້າງປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ຜິດຕໍ່ລະ ບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ການໄປທຳລາຍສວນຝິ່ນໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ຈຸ ເຊີ່ງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການ ເປັນຕົ້ນ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດບໍ່ອຳນວຍ ອາກາດໜາວ ມີຝົນຕົກ, ເສັ້ນທາງໄປຫາພື້ນທີປູກຝິ່ນ ຢູ່ໄກ ພູຜາສູງຊັນ ທຸລະ ກັນດານ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍ່າງ 4-5 ຊົ່ວໂມງ ຕາມການກວດກາ ແລະສໍາຫຼວດຕົວຈິງ ທັງ 5 ຈຸດ ພົບເຫັນພື້ນທີປູກຝິ່ນປະມານ 153,74 ເຮັກຕາ, ມີ 23 ຈຸດ ໄດ້ທຳລາຍສຳເລັດ. ຍັງອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ສາ ມາດທຳລາຍໄດ້ຍ້ອນກົກຢາຝິ່ນຍັງນ້ອຍ ມີເນື້ອທີປະມານ 42,1 ເຮັກຕາ ເຊີ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກໃຫ້ເຈົ້າຂອງສວນຝິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຕື່ນຕົວທຳລາຍເອງ.