ຢາກກັບເຮືອນແນວຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງດອງ

ຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ດອງຫຼືເອີ້ນອີກຢ່າງໜື່ງວ່າຄຸມຖົງຊົນນັ້ນເອງຍັງມີໃຫ້ເຫັນຢູ່ທີ່ຊຸມຊົນເຜົ່າມົ້ງແຫ່ງໜື່ງແນວໃດກໍ່ຕາມກໍ່ໃຫ້ຍອມຮັບເອົາແນວມັນເປັນແບບນີ້ໄປແລ້ວ ແນວໃດບໍ່ດີກໍ່ຄ່ອຍແກ້ໄຂເອົາ, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ