ພາບແຫ່ງບຸນແຫ່ງກຸສົນເຫັນພາບນີ້ແລ້ວພິມຄຳວ່າສາທຸ99

ນັກຮົບສົງ ຄາມເຢັນ

ເປັນນັກຮົບ ກໍຕ້ອງຮົບ ຢ່າງຜູ້ກ້າ

ຝຶກປັນຍາ ເປັນອາວຸດ ໃຫ້ແລ້ວ

ແຫຼມຈິດໃຈແຂງ ດັ່ງເພັດແທ້ທ້າທົນທານ

ມີເມດຕາຊຸ່ມເຢັນ ຄອຍປະສານ

ສຳລວມສິນ ດັ່ງເສື້ອເກາະກັນໝູ່ມານ

ຈິດກ້າຫານດ້ວຍ ຂັນຕິຄວາມອົດທົນ

ເຮົາບໍ່ແມ່ນຜູ້ວິເສດ ເຮົາຍັງມີກິເລດ

ແຕ່ເຮົາຈະສູ້ຕໍ່ໄປ ນັກຮົບແຫ່ງກອງທັບທັມ ສາທຸ

ທີ່ປະເທດໄທ