ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວບໍ່ເຈັບບໍ່ໄຂ້ບໍ່ທຸກບໍ່ຈົນມື້ນີ້ຈະລ້ຳລວຍກັນທົ່ວໜ້າສາທຸ99

ຕາມທີ່ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ເລົ່າກັນມາວ່າ ຖ້າທ່ານຢາກໄດ້ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທ່ານຕ້ອງຄິດແລະສະແວງຫາແຕ່ສິ່ງນັ້ນສະເໝີ ຈະມີວັນໜຶ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສິ່ງນັ້ນມາເປັນຂອງທ່ານແນ່ນອນ ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຄິດສິ່ງທີ່ດີໆແລະເຮັດສິ່ງທີ່ດີໆໃຫ້ຄົນອື່ນ ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິ່ງດີໆເປັນເສດຖີເງິນລ້ານກັນທົ່ວໜ້າ ສາທຸ ໃຜທີ່ອ່ານແລ້ວຂໍໃຫ້ໂຊກດີໂຊກລາບໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ດີໆມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ຂໍໃຫ້ລ້ຳລວຍເງິນຄຳເປັນເສດຖີເງິນລ້ານກັນທົ່ວໜ້າ ສາທຸ ສາທຸ, ທີ່ປະເທດໄທ