ມື້ນີ້ມື້ດີໃຜເຫັນພາບນີ້ເຮັງໆບຸນສະຫຼອງວັດໃຫມ່ເມືອງພູຄູນ

ວັນທີ 15-16/2/2022 ບຸນສະຫຼອງວັດໃຫມ່ ບ້ານສາມແຍກ ປ່ຽນເປັນຕັ້ງຊື້(ບ້ານສາລາພູຄູນ) ເມືອງພູຄູນ ແຂວງຫລວງພະບາງ