ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າໃນບ່ອນເຮັດວຽກຖ້າບໍ່ຢາກພາດໂອກາດເລື່ອນຕຳແໜ່ງ

“ຄຳເວົ້າ” ທີ່ອອກມາຈາກປາກຂອງຄົນຄົນໜຶ່ງ ອາດມີຄວາມໝາຍຕໍ່ຈິດໃຈຂອງຄົນຫຼາຍໆຄົນ ຖ້າຫາກຄຳເວົ້ານັ້ນເປັນຄຳເວົ້າທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຜູ້ຟັງ ແລະ ຄຳເວົ້າມັນກໍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ເວົ້າເອງ ຖ້າຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວເປັນຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ມີເຈຕະນາໃສ່ຮ້າຍຜູ້ອື່ນ. ໃນຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງເຮົາສິ່ງທີ່ສຳຄັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາຄວນລະມັດລະວັງນັ້ນກໍແມ່ນຄຳເວົ້າ ເພາະສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າອອກໄປມັນອາດຈະກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈຄົນອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງວາງຕົວ ແລະ ເລືອກໃຊ້ຄຳເວົ້າໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນການເຮັດວຽກມ່ວນ ແລະ ມີຄວາມສຸກ. ອີກທັງຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກມີອຸປະສັກ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ເສຍໂອກາດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ. ເຮົາມາເບິ່ງນໍາກັນວ່າມີຄໍາເວົ້າໃດ ຫຼື ປະໂຫຍກໃດທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າເພາະອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານພາດໂອກາດໃນການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ຫຼື ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງວຽກງານໄດ້.

– ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງເຮົາ

ປະໂຫຍກນີ້ເປັນການປັດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຄົນເຮັດວຽກ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີບໍ່ຄວນເຮັດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ໄວ້ໃຈໃນໂຕເຮົາອີກຕໍ່ໄປ. ການຍອມຮັບຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະທຳຜິດເປັນການສະແດງຄວາມຈິງໃຈຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຄົນເຮັດວຽກນັ້ນຕ້ອງມີ ເຊິ່ງບົ່ງບອກເຖິງຄຸນນະພາບຂອງບຸກຄົນນັ້ນໆ ແລະ ເປັນຄຸນສົມບັດໜຶ່ງໃນການເຮັດວຽກ.

– ນີ້ບໍ່ແມ່ນວຽກຂອງເຮົາ

ການປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດວຽກດ້ວຍຄຳເວົ້າວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ເຮົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຮູ້ສຶກວ່າເຮົາບໍ່ມີນ້ຳໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫາກຫົວໜ້າຂອງເຮົາມາໄດ້ຍິນຄຳເວົ້ານີ້ ກໍຈະເປັນການຕັດໂອກາດການເລື່ອນຕຳແໜ່ງຂອງເຮົາໃນທັນທີ. ວຽກພຽງເລັກໜ້ອຍເທົ່ານີ້ຍັງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນຮ່ວມງານບໍ່ໄດ້ ແລ້ວຫົວໜ້າຈະໄວ້ໃຈໃຫ້ເຮົາໄປເຮັດວຽກທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານີ້ໄດ້ແນວໃດ ແລະ ຫົວໜ້າອາດຈະຄິດໄປວ່າ ເມື່ອເຮົາໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ເຮົາກໍອາດຈະປັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ປະຕິເສດວຽກຢູ່ເລື້ອຍໆ.

– ເຮົາເຮັດວຽກນີ້ມາຈັກປີແລ້ວ

ການເວົ້າຈາດູຖູກຜູ້ອື່ນ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເຮັດວຽກຜິດພາດ ຫຼື ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຟັງຮູ້ສຶກໝົດກຳລັງໃຈ ແລະ ສູນເສຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ເພາະນີ້ອາດຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງເຮົາເຮັດວຽກຜິດພາດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທີ່ຜ່ານມາ ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດວຽກດ້ອຍສະເໝີໄປ ການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ບັ່ນທອນຈິດໃຈເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ບໍ່ດີ ເພາະເຮົາກຳລັງຊ້ຳເຕີ່ມເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຜິດພາດ ເມື່ອເຖິງຄາວທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ແນ່ນອນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ສະໜັບສະໜູນເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ.

– ຫາກທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້ ດຽວເຮົາຈະເຮັດເອງກໍໄດ້

ຄຳເວົ້າທີ່ສໍ່ໄປໃນທຳນອງເວົ້າໃສ່ ແລະ ສຽດສີໄປໃນເວລາດຽວກັນ ບໍ່ພຽງຈະເຮັດໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານເສຍໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ໂຕເຮົາເອງຖືກເບິ່ງວ່າເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ບໍ່ດີ ຫົວໜ້າຈະຮູ້ສຶກວ່າຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເຮົາກັບເພື່ອນຮ່ວມງານກຳລັງມີບັນຫາ ຫາກຫົວໜ້າຈະພິຈາລະນາໃຫ້ເຮົາໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງໄປໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າ ກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນຍິ່ງດ້ອຍໄປເລື້ອຍໆ ໂອກາດທີ່ເຮົາຈະໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງກໍອາດຈະພາດໄປໄດ້.

Facebook Comments Box

Similar Posts