ຄົນຢູ່ເຢຍລະມັນເຮັດວຽກໃຊ້ເວລາໜ້ອຍແຕ່ລາຍຮັບສູງ

ເຢຍລະມັນ ເປັນປະເທດທີ່ມີຖານເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ GDP 2,91 ແສນຕື້ກີບ ເມື່ອຫານກັບຈຳນວນປະຊາກອນ 83 ລ້ານຄົນແລ້ວ ມີລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນປະມານ 41 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເຮັດວຽກບໍ່ຮອດ 7 ຊົ່ວໂມງ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ສະເລ່ຍປະມານ 34 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ. ຄົນເຢຍລະມັນເຂົາເຈົ້າມີຫຼັກການເຮັດວຽກແບບໃດ ຈຶ່ງໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກໜ້ອຍ ແຕ່ມີລາຍຮັບສູງ

1. ເວລາວຽກແມ່ນເວລາເຮັດວຽກ

ຄົນເຢຍລະມັນ ຂຶ້ນຊື່ໃນເລື່ອງຂອງລະບຽບວິໄນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຄັດກົງຕໍ່ເວລາມາດົນນານແລ້ວ ມາຮອດບ່ອນເຮັດວຽກກ່ອນເວລາ ເມື່ອເລີ່ມເຮັດກໍຕັ້ງໃຈເຕັມທີ່ ໂດຍເກືອບບໍ່ມີເວລາມານັ່ງລົມກັນ ຫຼື ຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດໃນເວລາເຮັດວຽກ ໄລຍະພັກສາຍຕາກໍລຸກຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວກໍກັບໄປເຮັດວຽກຕໍ່. ເຖິງວ່າເບິ່ງຄືເຄັ່ງຄັດແຕ່ກໍມີຄວາມຢືດຫຍຸ່ນ ໂດຍສະເພາະການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍສຳເລັດກ່ອນເວລາເລີກ ເພາະຄົນເຢຍລະມັນບໍ່ຄ່ອຍມັກເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ເພາະຈະຖືກເບິ່ງວ່າເປັນການເຮັດວຽກບໍ່ມີລະບົບ ແລະ ການຈັດສັນເວລາ.

2. ເວລາເລີກວຽກແມ່ນເວລາສ່ວນຕົວ

ເມື່ອເຮັດວຽກແບບເຕັມທີ່ແລ້ວ ຫຼັງເລີກວຽກກໍເປັນເວລາພັກຜ່ອນຢ່າງເຕັມທີ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ລັດຖະບານໄດ້ອອກກົດໝາຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຈ້າງສົ່ງອີເມວ ຫຼື ໂທຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານຫຼັງກາຍ 18:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ.

3. ການສື່ສານແບບກົງໄປກົງມາ

ຄົນເຢຍລະມັນ ຖືວ່າເປັນປະເທດທີ່ກົງໄປກົງມາໃນທຸກລະດັບວຽກ ຫຼື ການແກ້ບັນຫາ, ດັ່ງນັ້ນການສື່ສານຈະກະຊັບ, ບໍ່ອ້ອມໄປ – ມາ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົນທະນາ, ການຂຽນ ຫຼື ການສົ່ງເມວ ໃນເລື່ອງການເຮັດວຽກ ແລະ ການຕັ້ງຄຳຖາມທັນທີ ເມື່ອມີຈຸດໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈເພື່ອໃຫ້ຜົນລັບອອກມາເປັນວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ. ສ່ວນຝ່າຍຜິດພາດ ເມື່ອຖືກວິຈານກໍພ້ອມຮັບຟັງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງອັບອາຍ ຫຼື ເປັນຄົນມີຄວາມຜິດຕິດຕົວ.

4. ເຮັດວຽກເປັນທີມ

ເຮົາສັງເກດກີລາບານເຕະທີມຊາດເຢຍລະມັນ ໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກ ຈະເຫັນວ່າພວກເຂົາຈະເປັນໜຶ່ງໃນທີມທີ່ມີຄວາມສົມດຸນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເຖິງວ່າບໍ່ມີນັກເຕະດາວເດັ່ນ ຫຼື ມີຜົນງານໂດດເດັ່ນກວ່າໃຜໃນທີມຄືກັບທີມຊາດອື່ນ ແຕ່ນັກເຕະຂອງເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດສ້າງຄວາມເປັນທີມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຫຼາຍກວ່າພຶ່ງພາຄວາມສາມາດສ່ວນບຸກຄົນ.

ເຢຍລະມັນ ຟື້ນຕົວຂຶ້ນມາຈາກຜູ້ແພ້ ສົ ງ ຄ າ ມ ຈົນກ້າວຂຶ້ນມາເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດທາງເສດຖະກິດອັນດັບ 4 ຂອງໂລກ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄືການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ເຖິງວ່າຈະແລກມາດ້ວຍອັດຕາເສຍພາສີສູງ ແຕ່ຄົນເຢຍລະມັນກໍພ້ອມຍອມຮັບ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ແຮງງານສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະ ສ້າງຜົນງານທີ່ດີອອກມານັ້ນເອງ.