ສີນຄ້າແພງຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າຕົວແກ້ບໍ່ຕົກແລ້ວ

ທໍາໃຈເດີພີ່ນ້ອງ! ສິນຄ້າທຸກຢ່າງຂຶ້ນລາຄາປານບັ້ງໄຟຫມື່ນ

ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2022, ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນ 2 ຕະຫລາດຄື: ຕະຫລາດດົງຫມາກຄາຍ ແລະ ຕະຫລາດລາວຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍຖະຫນົນ 450 ປີ ພົບວ່າ:

ສິນຄ້າຂຶ້ນລາຄາເກືອບທຸກຢ່າງ…ຈົນເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ,ທະຫານ,ຕໍາຫລວດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜູ້ມີລາຍໄດ້ຫນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງຕົ້ນເຫດເປັນຜົນມາຈາກປັດໃຈຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ:

ພິດຮ້າຍພະຍາດໂຄວິດ, ສົງຄາມລະຫວ່າງລັດເຊຍ-ຢູເຄຣນ, ລາຄານໍ້າມັນແພງ,ການເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດຫລາຍເກີນໄປ, ການປະຖິ້ມປະວິທີການຜະລິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງບັນພະບຸລຸດ, ຕົ້ນທຶນການປູກການລ້ຽງ( ປຸ໋ຍ, ຫົວອາຫານສັດ…ວັດຖຸດິບແພງ) ແລະ ອື່ນໆ

ລາຄາສິນຄ້າ:
-ໄຂ່ໄກ່ສົດ: 45-65 ພັນກີບຕໍ່ແຕະ
-ໄຂ່ເປັດສົດ: 55-62 ພັນກີບຕໍ່ແຕະ
-ຊີ້ນຫມູ: 55-60 ກວ່າພັນກີບຕໍ່ກິໂລ
-ເຂົ້າຫນຽວ: 120.000-180.000 ກີບຕໍ່ຫມື່ນ

ທາງອອກ: ຄວນເຮັດໃຫ້ໄວ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນໄປປູກໄປລ້ຽງຫລາຍຂຶ້ນ, ລັດຄວນອັດສີດເງິນໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໃນອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕໍ່າ ແລະ ຍາວນານຂຶ້ນ, ລັດຄວນແຊກແຊງລາຄາສິນຄ້າທີ່ຈໍາເປັນ, ລັດຄວນແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານລົງຮາກຖານດ່ວນໃນການກວດສອບໃຫ້ເຖິງກົກເຖິງຮາກຕົວຈິງ

ເພື່ອສອດສ່ອງເບິ່ງຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊໍ້າຕື່ມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຄວນຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງໂຮງງານຜະລິດຫົວອາຫານເອງ, ຄວນກວດຄືນບໍສັດຕ່າງປະເທດວ່າການມາສ້າງໂຮງງານຜະລິດອາຫານສະຫນອງອາຫານນັ້ນສອດຄ່ອງກັບຊິວິດຕົວຈິງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຫລື ບໍ່??