ໂຈນຂຸດອຸໂມງເພື່ອໄປປຸ້ນທະນາຄານໃນກຸງໂຣມ

ປານໃນໜັງ ໂຈນຂຸດຮູ ເພື່ອຊິໄປປຸ້ນທະນາຄານໃນກຸງໂຣມ ປະເທດອິຕາລີ ສຳນັກຂ່າວ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022 ມີໂຈນຂຸດຮູໃຕ້ດິນ ທີ່ຂຸດຈາກຮ້ານເຊົ່າແຫ່ງໜຶ່ງ ເພື່ອໄປຫາຝັ່ງກົງກັນຂ້າມແມ່ນທະນາຄານ ໂດຍຮຽນແບບຈາກໜັງ. ຕຳຫຼວດໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຕິດຢູ່ໃນຂຸມເລິກປະມານ 6 ແມັດ ໂດຍມີດິນເຈື່ອນທັບຜູ້ຊາຍຄົນນີ້

ແລ້ວໄດ້ໃຊ້ເວລາປະມານ 8ຊົ່ວໂມງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລາວອອກມາ ແລະ ຕຳຫຼວດຍັງໄດ້ນຳຈັບໄດ້ອີກ 3 ຄົນ ເປັນຜູ້ຊາຍໃນແກ້ງດຽວກັນທີ່ຂັບລົດໜີ. ຈາກການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນຄາດວ່າ ເປັນແຜນການປຸ້ນທະນາຄານ ແຕ່ວ່າດິນໄດ້ເຈື່ອນທັບອຸໂມງກ່ອນ ປະຊາຊົນໄດ້ພົບຮອຍການຂຸດແລ້ວ ແຕ່ຄິດວ່າເປັນການແປງທໍ່ລະບົບໃຕ້ດິນ ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າເປັນການເຈາະຮູ.