ອະນຸຍາດໃຫ້ໄປໄດ້ແລ້ວທາງບົກ-ທາງນ້ຳແລະທາງອາກາດ

ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ທາງບົກ-ທາງນ້ຳ ແລະ ທາງອາກາດ, ຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ທິບພາກອນ​ ຈັນທະວົງສາ​ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ສ ຳ ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮອງຫົວໜ້າສະເພາະກິດ ຜູ້ປະຈຳການກ່ຽວກັບມາດ ຕ ະ ການ​ປ້ອງກັນ​ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂຄວິດ19 ວັນທີ 14 ພ ະ ຈິກ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ,

ບໍ່ໃຫ້ມີການ ຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ບໍ່ຈຳກັດ ເວລາໃນການສັນຈອນຂອງລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ທຸກປະ ເ ພ ດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນການຮັບວັກຊີນຄົບ ທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ (ຍົກເວັ້ນ ຜູ້ຖືພາ ແລະ ຜູ້ ທີ່ບໍ່ທັນເຖິງອາຍຸກະສຽນສັກວັກຊີນ) ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ ຕ້ອງ ປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການການປ້ອງກັນການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອ ຢູ່ຕາມສະຖານີ, ພາຫະນະທີ່ນໍາໃຊ້ໃນ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ໃນຊ່ວງໄລຍະການເດີນທາງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.