ຈັ ບ ໄວໜຸ່ມ 3 ຄົນ ກ ຳ ລັງຄ້າ ຢ , າ , ບ້ ,າ

ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ບຸ ກ ຈັ ບ ໄວລຸ້ນ ຄ້ າ ຢ , າ, ບ້, າ ຄາເຮືອນພັກໄປດຳເນີນຄະດີ ໃນວັນທີ 9 ພ ະ ຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ຕ ຳ ຫຼວດກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງອັດ ຕ ະ ປື ສົມທົບກັບ ກໍ າ ລັງວິຊາສະເພາະ ໄດ້ລົງມ້າງກຸ່ມໄວລຸ້ນ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ຄ້ າ ຂາຍ ຢ, າ, ເ, ສ, ບ, ຕິ, ດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກພົນລະເມືອງດີ.

ໃນນັ້ນ, ຜ່ານການ ກ ວ ດ ກາ- ຕິ ດ ຕາມສາມາດ ຈັ ບ ຜູ້ ຖື ກ ຫາໄດ້ 3 ຄົ ນ ພ້ອມດ້ວຍຂອງກາງ ຢ, າ, ບ້, າ ຈຳນວນ 10.191 ເ ມັ ດ. ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ຕ ຳ ຫຼວດ ພ ະ ແນກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານ ຢ າ ເ, ສ, ບ, ຕິ, ດ ປກສ ແຂວງອັດ ຕ ະ ປື ເປີດເຜີຍວ່າ:

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນວ່າ ມີກຸ່ມໄວລຸ້ນ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ງ ມີການ ມົ້ ວ ສຸມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຄ້ າ ຂາຍ ຢ າ ເ ,ສ, ບ, ຕິ, ດ ປະ ເ ພ ດ ຢ , າ ບ້, າ ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກແຫ່ງໜຶ່ງ ເຂດ ບ້ານເມືອງໄໝ່ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດ ຕ ະ ປື ຈຶ່ງໄດ້ນໍາ ກໍ າ ລັງເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ວິຊາສະເພາະລົງ ຕິ ດ ຕາມ-ກວດກາກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ ຈຸ ດ ດັ່ງກ່າວ. ຈົນຮອດເວລາປະມານ 14:00 ໂມງຂອງວັນທີ 9 ພ ະ ຈິກ 2021, ຈຶ່ງພົບເຫັນກຸ່ມໄວລຸ້ນ ຈໍ າ ນວນດັ່ງກ່າວ ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຄ້ າ ຂາຍ ຢ, າ ເ, ສ, ບ, ຕິ, ດ ຕາມການລາຍງານແທ້;

ໃນເວລາດຽວກັນ, ຈຶ່ງໄດ້ສະແດງຕົວ ແລະ ເຂົ້າ ກັ ກ ຕົວພວກກ່ຽວ ພ້ອມທັງ ທໍ າ ການກວດຄົ້ນຫາເຄື່ອງຂອງກາງ ແລະ ບ້ານພັກທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນ ມົ້ ວ ສຸມ. ຕໍ່ກັບການລົງ ທັ ບ ມ້າງກຸ່ມ ຄ້ າ ຂາຍ ຢ,າ ເ, ສ, ບ, ຕິ, ດ ຄັ້ງນີ້, ສາມາດ ກັ ກ ຜູ້ ຖື ກ ຫາໄດ້ 3 ຄົ ນ ຊື່ ທ້າວ ຮວ່າງຈຸງສອນ ອາຍຸ 28 ປີ ສັນຊາດຫວຽດນາມ, ນາງ ຕິ່ງ ອາຍຸ 19 ປີ ທັງ 2 ຄົ ນ ຢູ່ ບ້ານວົງ ສ ຳ ພັ ນ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດ ຕ ະ ປື

ແລະ ທ້າວ ສິນໄຊ ຫຼື ນ້ອຍ ອາຍຸ 26 ປີ ຢູ່ ບ້ານແຄມຊັງ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດ ຕ ະ ປື ພ້ອມທັງ ຢຶ ດ ຂອງກາງມີ ຢ, າ, ບ້, າ ຈຳນວນ 10.191 ເ ມັ ດ, ໂທລະສັບ 4 ໜ່ ວ ຍ ແລະ ເງິນກີບ 1.000.000 ກີ ບ. ປັດຈຸບັນ, ຄະ ດີ ດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ພວມດຳເນີນການ ສື ບ ສວນ-ສອບສວນຂະຫຍາຍ ຜົ ນ ຫາຜູ້ ຮ່ ວ ມ ຂະບວນການກະທຳ ຜິ ດ ເພື່ອນຳຕົວມາດຳເນີນຄະ ດີ ຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍ.