ລົດຂົນ ເ ບ ຍ ລາວ ລົ້ ມ ອີກແລ້ວ ຄົ ນ ແຖວນັ້ນບອກວ່າ ເ ສ ຍ ດາຍ ເ ບ ຍ

ວັນທີ 16/11/2021 ເວລາ 12 ໂມງໄດ້ມີລົດຂົນ ເ ບ ຍ ລາວ ລົ້ ມ ຢູ່ແຖວ ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຄົ ນ ຂັບແມ່ນປອດ ໄ ພ ດີບໍ່ມີ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ…ຄົ ນ ແຖວນັ້ນບາງ ຄົ ນ ກໍ່ບອກວ່າເສຍດາຍ ເ ບ ຍ ເດ່