ພາລູກຫລານອາຍຸ 12 ປີຂື້ນໄປມາຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແລ້ວ

ວັນທີ 16/11/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂ່າວດີແຈ້ງການເຖິງບັນດາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ພາ ລູ ກ ຫລານທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂື້ນໄປ ມາຮັບ ວັ ກ ຊີນປ້ອງກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ໃນ ໄລຍະແພ່ ລ ະ ບາດຂອງເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນຕອນນີ້

ລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້ກົດບ່ອນນີ້