ຫຼວງພະບາງອະນຸຍາດຄົນຕ່າງແຂວງເດີນທາງເຂົ້າໄດ້ແຕ່ໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນການຮັບວັກຊີນຄົບໂດສ

ຫຼວງ ພ ະ ບາງ ອະນຸຍາດ ຄົນຕ່າງແຂວງເດີນທາງເຂົ້າໄດ້ ໂດຍບໍ່ ຈໍາ ເປັນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກຕົ້ນທາງ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງ ຈໍາ ກັດບໍລິເວນ

ຫ້ອງວ່າການແຂວງຫຼວງ ພ ະ ບາງ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 960/ຫວຂ.ຫຼບ ລົງວັນທີ 16 ພ ະ ຈິກ 2021 ໂດຍໄດ້ລະບຸໃນນັ້ນບາງຂໍ້ວ່າ:

ອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ ລະຫວ່າງ ແຂວງຫຼວງ ພ ະ ບາງ ຫາ ແຂວງອື່ນໆ

ໂດຍບໍ່ ຈໍາ ເປັນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ (ຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກ ທີ 1494/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 14 ພ ະ ຈິກ 2021) ບໍ່ໃຫ້ມີການ ຈໍາ ກັດບໍລິເວນ ແລະ

ບໍ່ ຈຳ ກັດເວລາໃນການສັນຈອນຂອງລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ທຸກປະ ເ ພ ດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນການຮັບ ວັ ກ ຊີນຄົບໂດສ ທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ (ຍົກເວັ້ນ ຜູ້ ຖື ພາ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນເຖິງອາຍຸ ກ ະ ສຽນສັກວັກຊີນ),

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຕ້ອງປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການ ການປ້ອງກັນການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ເຊຶ້ອ ຢູ່ຕາມສະຖານີ, ພາຫານະທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ໃນຊ່ວງໄລຍະການເດີນທາງຢ່າງເຂັ້ມງວດ