ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022 ເປັນມື້ເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ

ຫ້ອງວ່າການ ສ ຳ ນັກງານ​ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ​ ອອກແຈ້ງການ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022 ເປັນມື້ເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.​ ໃນວັນທີ​ 15​ ທັນວາ​ 2021​ ສໍ າ ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ອອກແຈ້ງການ​ ເລກທີ 1656/ຫສນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 15 ທັນວາ 2021​ ເລື່ອງ ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ແຜນການກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ​ ໂດຍແຈ້ງການຊີ້ນໍາຂອງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ມາຍັງທ່ານຊາບ ດັ່ງນີ້:1. ເຫັນດີຮັບຮອງການປະເມີນ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ສໍ າ ລັບເຂດທ່ອງທ່ຽວລາວສີຂຽວ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດ ໄ ພ ຈາກ ພ ະ ຍາດ C O V I D – 1 9 ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບຮອງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອກະກຽມຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງມີ 7 ຫນ້າວຽກຫຼັກແລະ 34 ຫນ້າວຽກຍ່ອຍ ແລະ ອະນຸມັດ ອອກຂໍ້ ຕົ ກ ລົງ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບ ຜິ ດ ຊອບກະກຽມແຜນເປີດປະເທດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕາມການສະເຫນີຂອງກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.2.​ ເຫັນດີ ກໍ າ ນົດເອົາວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ເປັນມື້ຖະແຫຼງຂ່າວແຜນການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກໍ າ ນົດເອົາວັນທີ 01 ມັງກອນ 2022 ເປັນມື້ເປີດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ ແລະ ເປັນ ເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນໃຈກາງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ກະກຽມ ແລະ ລາຍງານການກະກຽມຄວາມພ້ອມຕ່າງໆ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານ ສະໄຫມວິສາມັນ ໃນທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2021.........