ໄທນໍາລົດໄຟຈາກຍີ່ປຸ່ນມາຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກການເປີດນໍາໃຊ້ລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ລົດໄຟ KIHA 183 ຈໍາ ນວນ 17 ຄົ ນ ທີ່ ປ ະ ເທດຍີ່ປຸ່ນມອບໃຫ້ກັບ ປ ະ ເທດໄທ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ປ ະ ເທດໄທແລ້ວ ໂດຍຈາກການກວດສອບສະພາບໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ຄ າ ດ ວ່າຈະສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ອີກ 50 ປີ ເຊິ່ງຈະມີການປັບບາງສ່ວນຂອງລົດໄຟໃຫ້ສາມາດແລ່ນຢູ່ໃນລາງລົດໄຟຂອງ ປ ະ ເທດໄທໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 4 ເດືອນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ການລົດໄຟແຫ່ງ ປ ະ ເທດໄທ ຈະນໍາລົດໄຟ KIHA 183 ມາທົດລອງເປີດໃຊ້ບໍລິການໃນໄລຍະທາງທີ່ສັ້ນໂດຍຈະນໍາມາໃຊ້ໃນ 4 ເສັ້ນທາງຫຼັກຄື: ອຸດອນທານີ – ໜອງຄາຍ – ວຽງຈັນ ເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກການເປີດໃຫ້ບໍລິການຂອງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ປ ະ ຊາ ຊົ ນ ທີ່ເດີນທາງລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປ ະ ເທດໄທ. ນະຄອນຣາດຊະສີມາ – ຂອນແກ່ນ ເພື່ອຮອງຮັບການໃຫ້ບໍລິການໃນຂອງທາງສາຍຄູ່ຂອນແກ່ນໃຫ້ມີ ສັ ກ ກະຍະພາບທາງດ້ານການເດີນທາງລະຫວ່າງແຂວງ ນະຄອນຣາດຊະສີມາ ກັບ ແຂວງ ຂອນແກ່ນ ທີ່ເປັນເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່ ລວມໄປເຖິງການຂົນສົ່ງແບບຕໍ່ເນື່ອງຂອງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ບາງກອກ – ນະຄອນຣາດຊະສີມາ. ບາງກອກ – ຫົວຫິນ – ສວນສົນ ປ ະ ດິພັທ ເພື່ອທົດແທນຂະບວນລົດໄຟນໍາທ່ຽວຊາຍລະເລສວນສົນ ປ ະ ດິພັທເຊິ່ງເປັນຂະບວນລົດໄຟນໍາທ່ຽວ ປ ະ ຈໍ າ ປີທີ່ມີປະລິມານຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສູງ ໂດຍມີຈຸດ ປ ະ ສົງເພື່ອພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງການເດີນທາງ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແອລະ ການສ້າງ ປ ະ ສົບການທີ່ດີໃຫ້ກັບກຸ່ມລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ລູກຄ້າປະຈໍາ.ຂະບວນລົດທ່ອງທ່ຽວໃນພື້ນທີ່ພາກກາງ ແລະ ແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃນພື້ນທີ່ພາກກາງທີ່ຢູ່ບໍ່ໄກຈາກບາງກອກຕາມລະດູການ, ເທດສະການ ຫຼື ງານພິເສດທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ........