ແມ່ມານເກີດລູກຢູ່ເທີງລົດເມໂດຍສານສາຍໃຕ້

ທີ່ສປປລາວ ຈາກໂພສ Keo Balamy ໂພສ ເກີດລູກຄາລົດເມ ເຫດເກີດຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ທັນວາ 2021 ເມືອ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຂັບລົດອອກມາແຕ່ຄິວລົດເຊໂນ

– ເເມ່ປຸ້ງ ໂຊເຟີຂ້ອຍເຈັບທ້ອງຄືປວດຖ່າຍ ແຕ່ເປັນລະເຊົາເປັນລະເຊົາ

– ຂ້ອຍ ແມ່ນເຈົ້າ ເ ຈັ ບ ທ້ອງສິເກີດລູກບໍ່, ເຈົ້າຄອງສິເກີດລະບໍ່– ແມ່ປຸ້ງ ບໍແນ່ໃຈ, ຫມໍນັດທ້າຍເດືອນ ສິເມືອເກີດລູກຢູ່ໃຕ້, ຂ້ອຍຍ້າຍມານອນຕຽງຫນ້າໄດ້ບໍ່.

– ຂ້ອຍ ນອນຕຽງເກົ່າຫັນແລະ ຈັ່ງບໍມີຄົນກວນ

ຕໍ່ມາກໍ່ ເ ຈັ ບ ແ ຮ ງ ຂື້ນ ດີແຕ່ຄົນໂດຍສານມານຳມີນັກຮຽນເເພດ ແລະຄົນໂດຍສານຊ່ວຍກັນເບີງ, ຂ້ອຍກໍ່ໃຫ້ແອັດລົດເອົາຜ້າຫົມຜ້າປູໃຫ້ ຕໍ່ມາເວລາປະມານ 5 ໂມງເຊົ້າ ແມ່ປຸ່ງໄດ້ເກີດລູກອອກມາ ແມ່ ແລະ ລູກປອດ ໄ ພຈົນມາຮອດປາກຊ່ອງເມືອງສອງຄອນ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຈອດລົດ ໃຫ້ແອັດກັບ ຄົ ນ ໂດຍສານ ໄປນໍາແພດ ຢູ່ໂຮງຫມໍເມືອງສອງຄອນ ມາ ຕັ ດ ສາຍແຮ່.ຂ້ອຍຖາມແພດວ່າໄປຕໍ່ບໍເປັນຫຍັງບໍ, ໄປຕໍ່ໄດ້ ຈາກນັ້ນຂ້ອຍ ກໍ່ມັດແຂນ ແມ່, ລູກ ແລະ ແພດ ຈາກນັ້ນກໍ່ເດີນທາງຕໍ່. ຮອດນາປົ່ງກໍ່ຊື້ເຂົ້າ, ປີ້ງໄກ່ ແລະ ນົມໃຫ້ແມ່ລູກອ່ອນ. ພໍຮອດປາກເຊກໍ່ມີພີນ້ອງມາຖ້າຮັບເອົາ ຂ້ອຍດີໃຈຫລາຍແມ່ລູກປອດ ໄ ພ ແລະ ມັດແຂນເອົາລູກຊາຍ ບຸນທຳແລະ ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ “ທ້າວ ລົດເມ”ເອົາເບີນໍາກະບໍທັນຄາຕື່ນເຕັ້ນຢູ່ “ຝາກແຊຣ” ໃຫ້ເພີ່ນເຫັນໂພສນີ້ ແລະກະ ຕິ ດ ຕໍ່ກັບມາແນ່ເດີ້ “ແກ້ວ ສາຍໃຕ້” 020 99888489

ຈາກ: Keo Balamy.........