ແມ່ປ້າດີໃຈຖືກເລກ1,200ລ້ານກີບຈາກຄົນຈົນກາຍເປັນຄົນລວຍໃນຂ້າມຄືນ

ລາງວັນຊື້1,000ກີບ1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ. 2ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ. 3ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ. 4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ. 5ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ. 6ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000ກີບ.ທີ່ສປປລາວ ປະຈຳງວດ 74ວັນຈັນ ວັນທີ່ 3/10/2021ເລກ 6ໂຕ: 557816ເລກ 5ໂຕ: 940616ເລກ 4ໂຕ: ເລກ 3ໂຕ: 816ເລກ 2ໂຕ: 16ເລກ 1ໂຕ: 6ນາມສັດ: ເພີ່ງ.

.........