ທາງການແຂວງເຊກອງອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຮ້ານບັນເທີງເຫຼົ້າເບຍໄດ້ແລ້ວ

ແຈ້ງການເຖິງ ຫ້ອງການ ຖວທ 4 ຕົວເມືອງ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທິງ,ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານປີ້ງທີ່ມີການບໍລິການ ເ ຫຼົ້ າ – ເ ບ ຍ, ໂຕະສະຫນຸກເກີ ແລະ ຮ້ານເກມໃນທົ່ວແຂວງເຊກອງ.ເລື່ອງ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນ 4 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງເຊກອງ ເປີດຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທິງ, ຮ້ານຕາລາໂອເກະ, ຮ້ານປີ້ງທີ່ມີການບໍລິການ ເ ຫຼົ້ າ – ເ ບ ຍ, ໃນທົ່ວແຂວງເຊກອງ,– ອີງຕາມ ທິດຊີ້ນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2021 ວ່າດ້ວຍ: ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດເປີດບໍລິການຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທິງ, ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານປີ້ງທີ່ມີການບໍລິການ ເ ຫຼົ້ າ – ເ ບ ຍ, ໂຕະສະຫນຸກເກີ ແລະ ຮ້ານ ເກມໃນທົ່ວແຂວງເຊກອງ.– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ 1292/ຖວທ ລົງວັນທີ 7 ພະຈິກ 2018 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ພ ະ ແນກຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ,ພ ະ ແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງຫ້ອງການ ຖວທ 4 ຕົວເມືອງອອກອະນຸຍາດຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວເປີດຮ້ານ ກິນດື່ມ,ຮ້ານບັນເທິງ, ຮ້ານ ເ ຫຼົ້ າ – ຮ້ານ ເ ບ ຍ, ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານສະຫນຸກເກີ, ຮ້ານ ນ ວ ດ, ຮ້ານເກມທຸກ ປ ະ ເ ພ ດ ໃນ ເທດສະບານແຂວງເຊກອງ ( ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດ ຕ ະ ການດັ່ງລຸມນີ້ );I. ມາດຕາການທີ່ຕ້ອງ ປ ະ ຕິບັດມີດັ່ງນີ້:1, ແຕ່ລະຮ້ານຕ້ອງມີເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ, ເຈວລ້າງມື.2. ຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫາງຕາມມາດ ຕ ະ ການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ກໍ າ ນົດໄວ້ 1,50 ຊັ ງ ຕີ ແມັດ).3, ຖ້າຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດໃດບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດ ຕ ະ ການ ຫຼື ເກິດກໍ່ລະນີມີຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອຢູ່ສະຖານທີ່ – ບໍລິການຂອງຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດໃດ ແມ່ນໃຫ້ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດນັ້ນຮັບ ຜິ ດ ຊອບ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງ ຫ້ອງການຖວທ 4 ຕົວເມືອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະ ກິດທ່ອງທ່ຽວ ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທິງ, ຮ້ານດາລາໂອເກະ, ຮ້ານປີ້ງທີ່ມີ ການບໍລິການ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ, ໂຕະສະຫນຸກເກີ ແລະ ຮ້ານເກມ ໃນທົ່ວແຂວງເຊກອງ....