ປາຂ່າໂຕສຸດທ້າຍຈາກພວກເຮົາໄປແລ້ວ

ຂ່າວເສົ້າປາຄ່າໂຕສຸດທ້າຍຢູ່ ບ້ານຫາງຄອນ ໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ໃນວັນທີ14ກຸມພາ2022(ສຸດທ້າຍກໍ່ເຫືລອໄວ້ພຽງແຕ່ຕຳນານ)​ ບໍ່ເຫລືອໄວ້ໃຫ້ລູກຫລານໄວ້ເບີ່ງແລ້ວສາເຫດການຕາຍແມ່ນຖຶກມ່ອງພັນຫາງປາເປັນເວລາດົນນານ ໃນທີ່ສຸດປາບໍ່ສາມາດທົນຄວາມເຈັບປວດບໍ່ໄຫວ, ຕາມການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າປາຂ່າ(ໂລມາ)ໂຕສຸດທ້າຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນແມ່ນ້ຳຂອງລາວ-ກຳປູເຈຍ ຖືກພົບວ່າຕາຍໃນວັນທີ15ກຸມພາ2022 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ ບ້ານຫາງຄອນ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ເຊິ່ງສາເຫດການຕາຍທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະນຸລັກການປະມົງຂອງກຳປູເຈຍໄດ້ລະບຸວ່າປາຂ່ານັ້ນໄດ້ໄປຕິດມອງຫາປາຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເປັນເວລາດົນເຮັດໃຫ້ມີບາດແຜຕາມລຳຕົວແລະບໍ່ສາມາດເອົາຕົນເອງອອກຈາກມອງໄດ້ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕາຍໃນເວລາຕໍ່ມາ. ຈາກນີ້ໄປເຮົາທຸກຄົນກໍຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການກະທຳທີ່ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັດທຸກຊະນິດເພາະໃນອະນາຄົດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປາຂ່າເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຫາຍໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນລາວແຕ່ອາດຈະເປັນສັດອີກຫຼາຍຊະນິດກໍເປັນໄດ້.