ປິດດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ5ຮ້ານດັງໃນນະຄອນຫຼວງ

ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2022 ເຈົ້າເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ປິດດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ 5 ຮ້ານ ຄື:

1. ຮ້ານອາຫານ ເຍົາວະລາດ ,
2. ຮ້ານອາຫານ ຣັດສຕິກ ກຣຸບຟ ,
3. ຮ້ານອາຫານ ເອັກ 2 ,
4. ຮ້ານອາຫານ ໂກດັງ ,
5. ຮ້ານອາຫານ ລີແລັກ

ເນື່ອງຈາກບໍ່ປະຕິດບັດຕາມມາດຕະການ ຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄື:ເປີດບໍລິການກາຍກຳນົດເວລາ, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງສຽງທີ່ມີສຽງດັງແຮງ, ມີການຈຳໜ່າຍເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຈຳນວນຫລາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຕິດເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອສູງ