ເຊັນສັນຍາຊອກຄົ້ນສຳຫຼວດແຮ່ຄຳ

ເຊັນສັນຍາ ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ຄຳ​ ເນື້ອທີ່ 111,67 ກມ2​ ເມືອງປາກແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດ ແຮ່ຄຳ ຢູ່ເຂດບ້ານໝົກແຫວນ, ບ້ານພູຫູ່ງ, ບ້ານຜ້າລ້ອມ, ບ້ານແກ້ງແຫຼະ, ບ້ານໝົກກ່າ ແລະ ບ້ານຕອງ, ເມືອງປາກແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນເນື້ອທີ່ 111,67 ກມ2 ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວ ຊິນຫຼົງ ບຸກເບີກອຸດສາຫະກຳ ບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ, ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022.