ຝືກອົບຮົມການຍິງລູກປືນໃຫ້ກຳລັງປກສ-ກອງຫຼອນ

ພິທີຝືກອົບຮົມການຍິງລູກປືນແທ້ໃຫ້ກຳລັງປກສ-ກອງຫຼອນສາມບ້ານຊາຍແດນ ເມືອງທົ່ງມີໄຊ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເດືອນກຸມພາ 2022