ມີຄົນຮັບຈ້າງແລ່ນເອກະສານບັດຂຽວແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າບຸກຄົນນັ້ນໄດ້ສັກວັກຊິນຄົບ 2 ເຂັ້ມແທ້ຫຼືບໍ່??

ວັນທີ 17/6/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າມີຄົນຮັບຈ້າງແລ່ນເອກກະສານຢັ້ງຢືນການທີ່ໄດ້ສັກວັກຊິນຄົບແລ້ວ 2 ເຂັມເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ບັດຂຽວໃຊ້ໃນການເດີນທາງ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດແທ້ຫຼືບໍ່ ຫຼືເຮັດເພື່ອຕ້ອງການບັດຂຽວເພື່ອໃຊ້ໃນການເດີນທາງເຂົ້າອອກໄປມາເທົ່ານັ້ນ ຂໍໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບໃນເລື່ອງນີ້ດ້ວຍ