ໂຣນາໂດ້ ບໍ່ດື່ມນ້ຳໂຄກລາຄາຮຸ້ນ ຕົ ກ ທັ ນ ທີ

ຮຸ້ນຕົກທັນທີ ພຽງຄຳເວົ້າສັ້ນໆຂອງ ໂຣນາໂດ້ ບອກວ່າຂ້ອຍບໍ່ດື່ມ ໂຄກ ກາຍເປັນດຣາມ້າລະດັບໂລກຂຶ້ນມາທັນທີ ເມື່ອ Cristiano Ronaldo ນັກເຕະຄົນດັງ ຈັບຂວດ Coca-Cola ຫຼື ໂຄກ ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ອນເຕະບານ ຢູໂຣ-2020 ເທິງໂຕະອອກ ພ້ອມກັບບອກວ່າຕົນເອງດື່ມແຕ່ນ້ຳຫຼ້າ

ເຊິ່ງຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຮຸ້ນຂອງ Coca-Cola ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດ Nasdaq ສ.ອາເມລິກາ ເມື່ອວັນທີ 15/06/2021 ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຢ່າງ ໜັ ກ ໂດຍລາຄາຮຸ້ນ ຕົ ກ ຈາກ 56.1 ໂດລາ ມາເປັນ 55.2 ໂດລາ ຫຼື ຕົກລົງ 1.6% ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ສູ ນ ເ ສ ຍ ມູນຄ່າເຖິງ 4,000 ລ້ານໂດລາ