ຫລາຍຈຸດບໍລິການວັກຊີນເກີດຄວາມແອອັດໄປແລ້ວບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຍ້ອນບັດຄິວເຕັມ

ນັບແຕ່ມີການເປີດໃຫ້ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 1 ແລະ ເຂັມທີ 2 ໃນຮອບໃໝ່ ເລີ່ມວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ, ໄດ້ມີມວນຊົນເປັນຈຳນວນຫລາຍມີຄວາມຕື່ນຕົວໄປສັກວັກຊີນຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດໄວ້, ແຕ່ປະຊາຊົນຍັງພົບບັນຫາຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເກີດຄວາມແອອັດ-ປະຊາຊົນຫຸ້ມແຍ້ກັນ, ໄປແລ້ວບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ, ມີການຍາດແບບຟອມຢັ້ງຢືນຊີວະປະຫວັດທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ບາງຄົນໄປ ແຕ່ 8:00-16:00 ໂມງຍັງ ບໍ່ໄດ້ສັກ, ວັກຊີນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງຫລ້າສຸດຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງວ່າ: ຈາກສະພາບການດັ່ງກ່າວທີ່ຫລາຍເມືອງ ແລະ ຫລາຍຈຸດບໍລິການວັກຊີນຕ່າງໆເກີດຄວາມແອອັດ, ໄປແລ້ວບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ແມ່ນເນື່ອງຈາກວ່າວັກຊີນມີການ

ແບ່ງບັນໃຫ້ຕາມຈຳນວນຂອງແຕ່ລະຈຸດ ແລະ ສັກຕາມຈຳນວນທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ລະວັນ, ທັງນີ້ທັງນັ້ນແມ່ນມີປະຊາຊົນໄປເກີນກຳນົດວັກຊີນທີໄດ້ຮັບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄປຊ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ແລະ ບໍ່ສາມາດບໍລິການໃຫ້ຄົບຈຳນວນຄົນທີ່ເຂົ້າໄປຕາມຈຸດນັ້ນໆ. ແຕ່ຮອດປັດຈຸບັນ ບັນຫາວັກຊີນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ເປັນອຸປະສັກໃນການບໍລິການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ມີການແກ້ໄຂແລ້ວ. ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວລັດຖະບານໄດ້ເລັ່ງຈັດສັນແບ່ງປັນແຈກຢາຍວັກຊີນໃຫ້ຄົບຢູ່ແຕ່ລະຈຸດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງຄົບຖ້ວນທົ່ວເຖິງ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຕິດຕາມຕາຕະລາງການສັກວັກຊີນຢູ່ແຕ່ລະເຂດບ້ານ-ເມືອງ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນການໄປອັ່ງອໍແອອັດກັນຢູ່ຈຸດບໍລິການເຂດອື່ນໆ.