ວັກຊິນຈຳນວນ 1 ລ້ານກວ່າໂດສມາຮອດ ສປປລາວ ແລ້ວ

ວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 1 ລ້ານກວ່າໂດສຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ມາຮອດ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງ ສໍານັກຂ່າວ ຂປລ ວ່າ: ວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 Johnson&Johnson/Janssen(J&J/Janssen) ຈຳນວນ 1.008.000 ໂດສ ເຊິ່ງແມ່ນການຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານ COVAX Facility ເພື່ອມອບໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ

ມາຮອດສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2021. ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະກອບສ່ວນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕໍ່ຄວາມພະຍາ ຍາມຂອງທົ່ວໂລກ ທີ່ພວມດຳເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຢຸດຕິການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແລະ ເປັນການສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງປະ ຊາກອນໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້. ວັກຊິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ, ເປັນການຊ່ວຍເຫລືອໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນອາເມລິກາ ຈະເຮັດໃຫ້ ລັດຖະບານລາວ

ສາມາດຕອບສະໜອງການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 1 ລ້ານກວ່າຄົນ ຫລື ປະມານ 14% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. ວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 J&J/Janssen ແຕກຕ່າງ ຈາກວັກຊິນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຊະນິດອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ, ຍ້ອນວ່າຕ້ອງສັກພຽງຄັ້ງດຽວ ເທົ່ານັ້ນ. ນອກນັ້ນ, ວັກຊິນ J&J/Janssen ຍັງສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມ ຕູ້ເຢັນປົກກະຕິ, ເຊິ່ງເໝາະສົມທີ່ສຸດຕໍ່ການສັກວັກຊິນ ກັນພະຍາດ

ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫລື ເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫລີກທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກ. ວັກຊິນ J&J/Janssen ນີ້ ຈະນຳໃຊ້ໃນກຸ່ມທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ, ຄົນທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ,

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ແຜນປະຕິບັດງານການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍັງມີແຜນການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອນຳ ໃຊ້ຕໍ່ປະຊາກອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍອື່ນໆ ລວມທັງເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫລີກ ແລະ ເຂດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກ.

Facebook Comments Box

Similar Posts