ບຶງທາດຫຼວງງາມໆຕອນຍາມແລງເຖີງວ່າຊິໄປໃສໃກໆບໍ່ໄດ້ກໍ່ຕາມ

ວັນທີ 16/7/2021 ເຖິງຊິໄປໃສໄກບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຍັງມີ ບຶງທາດຫຼວງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ພໍແກ້ຂັດໄດ້ຢູ່ ໃນສະຖານະການໂຄວິດແບບນີ້(ຢ່າລືມຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ໃສ່ຜ້າປິດປາກນະຈ້ະ)