ຊື້ເລກໂຕເກົ່າມາຫຼາຍປີສຸດທ້າຍຖືກເລກລວຍກັບບາດເປັນເສດຖີ

ຊື້ໝົດຫຼາຍກ່ວາແລ້ວບໍ! ວ່າດ້ວຍ ການຊື້ເລກ ຫຼາຍຄົນກໍອາດມີວິທີການຊື້ທີ່ເເຕກຕ່າງກັນໄປ ບໍ່ວ່າ ການຊື້ຕາມຄວາມຝັນ,ສັດທີ່ເຫັນໂດຍບັງເອີນ….. ເເລະ ລຸງຄົນນີ້ກໍມີວິທີການຊື້ເລກຂອງລຸງເອງ ໂດຍການຊື້ ເລກເກົ່າ ຕະຫຼອດ ເປັນເວລາເກືອບ 36 ປີ! ຫຼື ເກືອບ 4 ທົດສະວັດ. ນີ້ກໍຄື ລຸງ Stephen Dixon ຈາກ ເມືອງ Toronto ລັດ Ontario ປະເທດ ເເຄນນາດາ ທີ່ມີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນໃນ ໂຕເລກເກົ່າວ່າຈະຖືກ

ເເລະ ຊື້ຕະຫຼອດເປັນໄລຍະເວລາ 36 ປີ! Stephen Dixon ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ເລີ່ມຊື້ໂຕເລກນີ້ເລີ່ມເເຕ່ 36 ປີກ່ອນ ເຊິ່ງເເຕ່ກ່ອນຊື້ເລກກັບ Wintario ກ່ອນທີ່ຈະຍ້າຍມາຊື້ກັບ Lotto 649 ດ້ວຍໂຕເລກເກົ່າຕະຫຼອດມາ! ຜົນຂອງການຊື້ເລກເກົ່າມາຕະຫຼອດໄລຍະ 36 ປີ ລ່າສຸດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2022 ລຸງກໍໄດ້ຖືກເລກຢ່າງສົມຫວັງ ມູນຄ່າທີ່ຖືກເເມ່ນ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງໂຕເລກທີ່ລຸງຊື້ກໍຄືວັນຄົບຮອບວັນເເຕ່ງງານຂອງລຸງ ເເລະ ພັນລະຍາເອງ