ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນແລະຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 1.073 ຄົນ

ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ທົ່ວທຸກແຂວງ ພ້ອມກັນ ຕັ້ງແຕ່ມີການ ລ ະ ບາດ ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໃນວັນພຸດ ທີ 17/11/2021 ກວດພົບການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ສູງເຖິງ 1.073 ຄົ ນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີວິດເພີ່ມ +2 ຄົ ນ. ແຂວງວຽງຈັນ ມີອັດຕາການກວດພົບ ເ ຊື້ ອ ສູງສຸດ ໂດຍກວດ 239 ຕົວຢ່າງ ພົບ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ 106 ຄົ ນ ຄິດເປັນ 44.35%.