ປະເທດໄທຈະນຳເຂົ້າແຮງງານ 4 ແສນຄົນໃນເດືອນທັນວານີ້

ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນ 3 ສັນຊາດ ທີ່ ປະເທດໄທ ຈະນຳເຂົ້າ ແ ຮ ງ ງານ 4 ແສນ ຄົ ນ ໃນເດືອນ ທັນວາ ນີ້. ເພື່ອເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມື ແລະ ຈັດສັນໃຫ້ກັບ ແ ຮ ງ ງານເຄື່ອນຍ້າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄລຍະໃໝ່ ກໍຄືພາຍຫຼັງທີ່ບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ໃນນັ້ນ ກໍລວມມີ ປະເທດໄທ ນຳ ທີ່ຈະເປີດຮັບ ແ ຮ ງ ງານຈາກ 3 ສັນຊາດ ໃນ ຈຳ ນວນ 4 ແສນ ຄົ ນ ໃນເດືອນ ທັນວາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຫາລືທົ່ວປະເທດ ຜ່ານທາງໄກຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ພ ະ ຈິກ 2021 ທີ່ເຮືອນຮັບແຂກກະຊວງ ແ ຮ ງ ງານ. ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ, ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ກ່າວໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມທາງໄກລະຫວາງກະຊວງ ແລະ ພ ະ ແນກ ຮສສ ທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການຮັບມືກັບບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍ ແ ຮ ງ ງານ ພາຍໃນ ແລະ ໄປຕ່າງປະເທດ ໃນໄລຍະໃໝ່, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງບັນຫາ ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີຫຼາຍປະເທດ ກ ຳ ລັງກັບເຂົ້າສູ່ພາວະປົກກະຕິແບບໃໝ່ ດ້ວຍການເປີດປະເທດຄື: ເປີດການທ່ອງທ່ຽວ, ເປີດການລົງ ທຶນ,

ເປີດການໄປມາຫາສູ່ ຫຼື ການຄ້າຂາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງເຮົາ ເຊັ່ນ ປະເທດໄທ ກໍໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ເປີດປະເທດຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ການເປີດປະເທດຂອງ ໄທ ແມ່ນລວມເອົາທັງການມີນະໂຍບາຍຮັບເອົາ ແ ຮ ງ ງານຕ່າງດ້າວເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄດ້ ຄ າ ດ ຄະເນວ່າ ຈະເລີ່ມຮັບເອົາ ແ ຮ ງ ງານທີ່ໄປແບບ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝາຍນັບແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຈະດຳເນີນການຂຶ້ນທະບຽນ ແ ຮ ງ ງານຕ່າງດ້າວທີ່ ກ ຳ ລັງ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ ໄທ ໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ຈົນຮອດປີ 2023 ແລະ ຈະປາບປາມ ແ ຮ ງ ງານຕ່າງດ້າວທີ່ເຂົ້າໄປໃໝ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຊິ່ງ ປະເທດໄທ ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງ ແ ຮ ງ ງານ ລາວ ທີ່ອອກໄປ ເ ຮັ ດ ວຽກທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຜ່ານມາ, ລວມທັງໄປ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝາຍ ແລະ ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝາຍ, ໂດຍບົດຮຽນທີ່ ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຈາກການໄປ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ ໄທ ແບບບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝາຍຂອງ ແ ຮ ງ ງານ ລາວ ໃນຜ່ານມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານ ຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບພາລະອັນ ໜັ ກ ໜ່ວງໃນການເບີ່ງແຍງດູແລ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນກໍລະນີເກີດ ເ ຫ ດ ການສຸກເສີນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມ ຈຳ ເປັນຫຼາຍ ທີ່ໃນນາມອົງການລັດຄຸ້ມຄອງ ແ ຮ ງ ງານທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈະໄດ້ ຮ່ ວ ມ ກັນພິຈາລະນາຄືນໃໝ່, ເພາະຜ່ານມາ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານ ແ ຮ ງ ງານຍັງຖືວ່າ ເ ຮັ ດ ບໍ່ໄດ້ດີ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການບັງຄັບໃຊ້ ກົ ດ ໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆດ້ານ ແ ຮ ງ ງານກໍຍັງແບບເບົາບາງບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ການ ຮ່ ວ ມ ມືກັບອົງການລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໃນການ ເ ຮັ ດ ໜ້າທີ່ດ້ານ ແ ຮ ງ ງານ ກໍ່ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂື້ນ. ພ້ອມນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນຕື່ມໃຫ້ ພ ະ ແນກການທ້ອງຖິ່ນ ຕັ້ງຈຸດການຂຶ້ນຖະບຽນຄວາມຕ້ອງການຂອງ ແ ຮ ງ ງານເປັນ 3 ເປົ້າໝາຍ ຄວາມຕ້ອງການ ແ ຮ ງ ງານທີຢາກ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ພາຍໃນປະເທດຕຳແໜ່ງງານໃດ, ເປົ້າໝາຍ ແ ຮ ງ ງານທີ່ຕ້ອງການໄປ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຄືນ ແລະ ເປົ້າໝາຍຍາກຝືກວິຊາຊີບ, ຝຶກວິຊາໃດ ຢ່າງຮີບຮ້ອນ ແລະ ເລັ່ງດວ່ນທີ່ສຸດ.

ຂະນະທີ່, ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ, ຫົວໜ້າ ກົມພັດທະນາສີມື ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ໄດ້ລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2020-ຕຸລາ 2021 ມີ ແ ຮ ງ ງານ ລາວ ທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 224,118 ຄົ ນ, ໃນນັ້ນ ກັບຄືນແລ້ວ 215,671 ຄົ ນ, ກັບໃນປີ 2020 ຈໍານວນ 156,167 ຄົ ນ ແລະ ກັບໃນປີນີ້ 59,504 ຄົ ນ, ໄປ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ MOU ມີ 84,267 ຄົ ນ, ກັບຄືນປະເທດແລ້ວ 77,255 ຄົ ນ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນໄປບໍ່ ຖື ກ ຕາມກົດໝາຍ 139,851 ຄົ ນ, ອັດຕາການວ່າງງານມາຮອດເດືອນ ກັນຍາ 2021 ແມ່ນ 21.8%, ຄວາມຕ້ອງການ ແ ຮ ງ ງານໄດ້ 25,254 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າ ເ ຮັ ດ ວຽກໄດ້ 18,628 ຄົ ນ, ລັດຖະບານ ໄທ ເປີດປະເທດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພ ະ ຈິກ ແລະ ປະກາດກະກຽມອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແ ຮ ງ ງານຈາກ 3 ສັນຊາດ ເລີ່ມເດືອນ ທັນວາ ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປໃນ ຈຳ ນວນ 4 ແສນ ຄົ ນ.