ລັດຖະບານຕ້ອງແບກພາລະອັນ ໜັ ກ ໜ່ວງກັບ ແ ຮ ງ ງານລາວທີ່ ຕົ ກ ງານມາຈາກຕ່າງປະເທດ

ໃນວັນທີ 16 ພ ະ ຈິກ 2021 ນີ້, ກະຊວງ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບບັນຫາ ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແ ຮ ງ ງານ ພາຍໃນ ແລະ ໄປຕ່າງປະເທດ ໃນໄລຍະໃໝ່. ຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນ ຈະເປີດປະເທດຢ່າງເປັນທາງການໃນອີກບໍ່ດົນນີ້ ໂດຍສະເພາະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານໄທເຫັນດີອານຸຍາດໃຫ້ ແ ຮ ງ ງານທັງ 3 ສັນຊາດ ເຊິ່ງລວມມີ ແ ຮ ງ ງານລາວ ສາມາດສືບຕໍ່ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ປະເທດໄທແບບ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝາຍ.

ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນ ຕີ (ຮສສ) ສະຫຼຸບເນື້ອໃນດັ່ງນີ້: ປັດຈຸບັນ ມີຫລາຍປະເທດ ກ ຳ ລັງກຽມເປີດປະເທດ, ເປີດການທ່ອງທ່ຽວ, ເປີດການລົງທຶນ, ເປີດການໄປມາຫາສູ່ ຫລື ການຄ້າຂາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ປະເທດໄທ ກໍໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ທີ່ຈະ ເປີດປະເທດຮັບເອົາ ແ ຮ ງ ງານຕ່າງດ້າວເຂົ້າໄປ ເ ຮັ ດ ວຽກໄດ້, ຄ າ ດ ຄະເນວ່າຈະເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈະດຳເນີນການຂຶ້ນທະບຽນ ແ ຮ ງ ງານຕ່າງດ້າວທີ່ ກ ຳ ລັງ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ໄທ ໃຫ້ສາມາດ ເ ຮັ ດ ວຽກຕໍ່ໄດ້ຈົນຮອດປີ 2023

ສິ່ງທີ່ ສ ຳ ຄັນແມ່ນ ໄທຈະປາບປາມ ແ ຮ ງ ງານຕ່າງດ້າວທີ່ເຂົ້າໄປໃໝ່ຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດກວ່າເກົ່າ. ປະເທດໄທ ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງ ແ ຮ ງ ງານລາວ ທີ່ອອກໄປ ເ ຮັ ດ ວຽກທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດໃນຜ່ານມາ, ລວມທັງໄປ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝາຍ ແລະ ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝາຍ ໂດຍບົດຮຽນທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຈາກການໄປ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ໄທ ແບບບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ

ກົ ດ ໝາຍຂອງ ແ ຮ ງ ງານລາວໃນຜ່ານມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດ ຖະບານ ຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບພາລະອັນ ໜັ ກ ໜ່ວງໃນການເບິ່ງແຍງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫລືອໃນກໍລະນີເກີດ ເ ຫ ດ ການສຸກເສີນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9. ພ້ອມນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນ ຕີ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ພ ະ ແນກ ຮສສ ທ້ອງຖິ່ນ ຕັ້ງຈຸດການຂຶ້ນຖະບຽນຄວາມຕ້ອງການຂອງ ແ ຮ ງ ງານເປັນ 3 ເປົ້າໝາຍຄື:

1. ຄວາມຕ້ອງການ ແ ຮ ງ ງານທີ່ຢາກ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕ ຳ ແໜ່ງງານໃດ,

2. ເປົ້າໝາຍ ແ ຮ ງ ງານທີ່ຕ້ອງການໄປ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຄືນ,

3. ເປົ້າໝາຍຍາກຝືກວິຊາຊີບ, ຝຶກວີຊາໃດ ຢ່າງຮີບຮ້ອນ ແລະ ເລັ່ງ ດ ວ່ ນ ທີ່ສຸດ.