ໄຟ ໄ ໝ້ ລົດທີ່ເຂດບ້ານໜອງ ພ ະ ຍາ

ວັນທີ 17/11/2021 ເກີດເຫດໄຟ ໄ ໝ້ ລົດໃຫຍ່ທີ່ເສັ້ນທາງເຂົ້າ ບ້ານດົງຊຽງດີ ເຂດບ້ານໜອງ ພ ະ ຍາ

ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈາກເຫດການນີ້ເຮັດໃຫ້ລົດຄັນດັ່ງກ່າວເສຍຫາຍໝົດທັງຄັນເລີຍແລ້ວເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ແຖວນັ້ນຕ່າງກໍ່ພາກັນ ຕົ ກ ໃຈກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ

ແຕ່ວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າມີຜູ້ບາດ ເ ຈັ ບ ຫຼື ເ ສ ຍ ຊີວິດແຕ່ຢ່າງໃດແນວໃດທຸກຄົ ນ

ຄວນກວດສອບລົດຂອງທ່ານທຸກຄັ້ງເວລາຈະອອກເດີນທາງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸ ບັ ດ ຕິເຫດດັ່ງກ່າວນີ້