ລູກນ້ອຍ”ບາຍອັນ”ຈາກໄປຍ້ອນໂຄວິດລົງປອດ

ໂ ຄ ວິ ດ -19 ມາພາກ ລູ ກ ໄປຈາກພໍ່-ແມ່ໂດຍທີ່ບໍ່ມີວັນຫວນກັບມາ..​ມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ Leo Watashi ໄດ້ໂພສວ່າ : “R.I.P ຂຶ້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າເດີ ລູ ກ ເອີຍ ເກີດຊາດໜ້າມາເປັນພໍ່ ລູ ກ ກັນອີກ, ໂ ຄ ວິ ດ 19 ມາພາກລູກໄປຈາກພໍ່ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີວັນຫວນກັບມາ ຖືວ່າເຮົາເຮັດບຸນ ຮ່ ວ ມ ກັນສໍ່ານີ້ ລູ ກ ເອີຍພໍ່

ກໍ່ຊ່ວຍສຸດຄວາມສາມາດພໍ່ແລ້ວ ໂຊກດີເດີ ລູ ກ ເອີຍໃຫ້ເຈົ້າຂຶ້ນສະຫວັນ ຊັ້ນຟ້າໄປເປັນເທວະດາຕົວນ້ອຍເດີ ລາກ່ອນ ລູກບາຍອັນ. ຊາດໜ້າມີຈິງມາເປັນພໍ່ ລູ ກ ກັນອີກ ລູ ກ ເອີຍ, ເສຍໃຈນຳເດີຫົດຫູ່ຈີດໃຈເດໃຈສິຂາດນຳເດ່ ລູ ກ ເອີຍຂໍໃຫ້ ລູ ກ ໄປດີໄປເປັນເທວະດາຢູ່ເທີງຟ່າພຸ້ນເດີໂຕນ້ອຍເອີຍ”, ເດືອນມັງກອນ 2022 ສປປລາວ