ຍ້ອນບູຊາພະເຍຊູເລີຍຖືກຈູດເຮືອນໄລ່ໜີ

ບູຊາພະເຍຊູເລີຍຖືກຊາວບ້ານຈູດເຮືອນໄລ່ໜີ, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ