ມາປ້ານດິນນາແລ້ວດິນນາເຈື່ອນທັບເສຍຊີວິດ

ເກິດອຸບັດຕີເຫດດິນທັບຄົນເສຍຊີວິດນື່ງຄົນເພດຊາຍ ຊື່ພໍ່ ສຸກ ອາຍູ 53ປີ ທີ່ ບ້ານດອນແຍງ ອ່າງນ້ຳສຸຍ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈໄວ້ອາໄລ ນຳຄອບຄົວ ຜູ້ເສຍຊີວີດ ຂໍໃຫ້ດວງວີນຍານ ເພີ່ນ ໄປສູ່ສຸຂະຕິ ດ້ວຍເຖີດ ວັນທີ 17/2/2022 (ຄົນ ບ້ານດອນແຍງ ເມືອງຈຳພອນ ເລົາຂຸດຄອງນ້ຳຊິໃສ່ທໍ່ແລ້ວດິນເຈື່ອນທັບເພາະດິນຖົມໃໝ່)