ຊາຍໜຸ່ມຄົນໜື່ງຖືກລຸມຕີ

ທະຫານວິທະຍາຄານກົມມະດຳ ຖືກລຸມຕີຍັງບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດທີ່ຊັດເຈນ ວ່າສາເຫດແມ່ນເກີດຍ້ອນຫຍັງທຸກຄົນຄວນໃຊ້ສະຕິໃນການໃຊ້ຊີວິດ, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ