ລູກສາວປະກາດຕາມຫາແມ່ທີ່ຫາຍຕົວໄປ

ປະກາດຫາ ນາງ ປ້ອມ ນັນທະວົງ (ນາງນ້ອຍ) ທີ່ອອກຈາກເຮືອນໄປ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2022 ໃຫ້ຕິດຕໍ່ ຫາຄອບຄົວ ຕອນນີ້ຄອບຄົວເປັນຫ່ວງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະລູກສາວ ກ່າວຄຳຊຶ້ງຈົນນ້ຳຕາຈະໄຫຼນຳ ຖ້າໃຜເຫັນແມ່ຫຼານ ໃຫ້ບອກກັບມາຫາຫຼານແດ່ເດີ້, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ