ຖືກໂຈນປຸ້ນຍ້ອນໃສ່ຄຳປອມ

ຊ່ວງນີ້ຄຳກໍ່ລາຄາແພງໃຜມັກໃສ່ລະວັງແນ່ເດີ້ ໄປກາງຄືນລະວັງແນ່ເດີ້​ແຖວປ່າຫ່າງໄກຈາກບ້ານຄົນ ເຫດການຖືກ ຄ າ ຕ ະ ກ ຳ ຊິງຊັບ ຕຳ ຫລວດສັນນິຖານວ່າຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ກັນກັບຄົນ ຮ້ າ ຍ ຈົນຄົນ ຮ້ າ ຍ ຕີ ຈົນເສຍຊີວິດແລ້ວເອົາຊັບສິນມີຄ່າໄປ ສ່ວນຄຳແມ່ນຖືກຂອງຄຳປອມ ຄົນ ຮ້ າ ຍ ກໍ່ເລີຍບໍ່ໄດ້ເອົາຄຳໄປ ສ່ວນເງິນຖືກຄົນ ຮ້ າ ຍ ເອົາໄປໝົດ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ມີສະຕິນຳກັນເນາະ ຈະຂອງແທ້ ຫຼືຂອງປອມ ກໍບໍ່ຄວນໃສ່ໂຊຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ທຸກມື້ນີ້ ໄປມາບໍ່ຮູ້ ວ່າຄົນດີ ຫລືບໍ່ດີ ຄຳແຮງແພງຂຶ້ນ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳເຫດເກີດທີ່ເກີດຂື້ນ, ທີ່ປະເທດມ່ຽນມາ