ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພີ່ມອີກ 7 ຄົນປະຫວັດຫຍໍ້ການເດີນທາງຜູ້ຕິດເຊື້ອ

ດ່ວນລາຍງານສົດ ຖະແຫຼງການຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມ Covid-19 ປະຈຳວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 13 ຄົນ, ເພິ່ມ +7 ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໃໝ່ໃນ ນວ ມື້ນີ້ວັນສຸກ

1. ຍ 44 ປີ ບ. ສີໄຄທົ່ງ
2. ຍ 23 ປີ ບ. ໜອງດ້ວງໃຕ້
3. ຍ 30 ປີ ບ. ສີໄຄທົ່ງ
4. ຍ 4 ປີ ບ. ສີໄຄທົ່ງ
5. ຍ 18 ປີ ບ. ສີໄຄທົ່ງ
6. ຊ 21 ປີ ບ. ເວີນແທ່ນ
7. ຊ 27 ປີ ບ. ໂນນສະຫງ່າ (ບ. ສີໄຄທົ່ງແມ່ນຄອບຄົວດຽວກັນ)

ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 7 ຄົນ ຈັດຢູ່ໃນ 3 ກຸ່ມ ແລະ ບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ 1 ຄົນ
– ກຸ່ມທີ 1: ມີ 3 ຄົນແມ່ນຈາກບ້ານສີໄຄທົ່ງ, ອາຊີບ ແປພາສາ ແລະ ສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ໄດ້ຖືກຈຳກັດບໍລິເວນທີ່ຄະນະສະເພາະກິດກຳນົດໄວ້
– ກຸ່ມທີ 2: ມີ 1 ຄົນແມ່ນຈາກບ້ານໜອງດ້ວງໃຕ້ ເປັນກຸ່ມດຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ບ້ານ ເກົ້າລ້ຽວ
– ກຸ່ມທີ 3: ມີ 1 ຄົນແມ່ນຈາກກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອຈາກໂຮງໝໍ 5 ເມສາ
– 1 ຄົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ແຫຼ່ງຕິດເຊື້ອເທື່ອ ເຊິ່ງທີມງານສອບສວນ ກຳລັງລົງສອບຖາມປະຫວັດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຈະຖະແຫຼງໃນພາຍຫຼັງ.
– 1 ຄົນ ແມ່ນ ຈາກ ບ້ານເວີນແທ່ນ, ເມືອງ ໄຊທານີ ທີມງານກຳລັງຕິດຕໍ່ເພື່ອສອບຖາມເອົາຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ.