ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ປາກເຊ ແບ່ງເປັນ 5 ຊ່ວງ

ທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ປາກເຊ ອານຸມັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ ໂດຍແບ່ງເປັນ 5 ຊ່ວງ
1, ນະຄອນຫຼວງ-ແຂວງບໍ່ລິຄຳໄຊ ຄວາມຍາວ 127,6 ກິໂລແມັດ ມູນຄ່າ 1.008,25 ລ້ານໂດລາ
2, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ-ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄວາມຍາວ 198,9 ກິໂລແມັດ ມູນຄ່າ 1.832,72 ລ້ານໂດລາ

3, ແຂວງຄຳມ່ວນ-ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄວາມຍາວ 116,9 ກິໂລແມັດ ມູນຄ່າ 1.024,40 ລ້ານໂດລາ
4, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ສາລະວັນ ຄວາມຍາວ 135,2 ກິໂລແມັດ ມູນຄ່າ 1.235,82 ລ້ານໂດລາ
5, ແຂວງສາລະວັນ-ຈຳປາສັກ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບເລື່ອງໄລຍະທາງ ແລະ ມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງ.

Facebook Comments Box

Similar Posts