ປະເທດເພື່ອນບ້ານລາຍງານຂ່າວ ນ້ຳ ຖ້ ວ ມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຈາກ ໄ ພນໍ້າ ຖ້ ວ ມ

ທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2021 ນອກຈາກຂ່າວ ໂ ຄ ວິ ດ ທີ່ເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແລ້ວ ຂ່າວນໍ້າຖ້ວມພີ່ນ້ອງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຍັງຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຊ່ວຍກັນອີກຕື່ມ ເພາະມີຫຼາຍຄອບຄົວ ແ ຮ ງ ທີ່ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຈາກໄພນໍ າ ຖ້ ວ ມ “ພ າ ຍຸ ໂ ຄະງຸມະ ຖະລົ່ມລາວ 3,000 ກວ່າຄົນໄດ້ຮັບ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ” ຂອບໃຈວີດີໂອຂ່າວຈາກ TNN Online