ສູນການຄ້າໄອເຕັກມື້ນີ້ ຈັດຄິວໄດ້ດີຫຼາຍມີມາດຕະການ ຈັດລະບົບປ່ອງໃຫ້ບໍລິການໄດ້ດີ

ວັນທີ 18/6/2021 ນວ , ຊົມເຊີຍ ສູນການຄ້າໄອເຕັກ ມື້ນີ້ ມີການຈັດຄິວໄດ້ດີຫຼາຍ ແລະ ມີມາດຕະການ ຈັດລະບົບ ປ່ອງໃຫ້ບໍລິການ ແຕ່ລະປະເພດວັກຊີນ, ມີເລນຜູ້ສູງອາຍຸສະເພາະ, ມີຕັ່ງນັ່ງ, ມີຝາຂັ້ນແລະ ອະນຸຍາດເຂົ້າສັກ ເທື່ອລະ 40-50 ຄົນ. ທຸກຄົນທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ຕ່າງປະທັບໃຈ ຕໍ່ການເຮັດວຽກ ຢ່າງເປັນລະບົບ ທີມງານແພດ ແລະ ພະນັກງານ ຢູ່ສູນດັ່ງກ່າວ.