ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 8 ຄົນຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກກຳລັງເລີ່ມລະບາດ

ລາຍລະອຽດ ການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ມື້ນີ້, ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 8 ຄົນ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ແລະ ມີກໍລະນີ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.