ພໍ່ຖິ້ມລູກນ້ອຍ 2 ຄົນໄປເອົາເມຍໃໜ່ແມ່ເກົ່າເສຍຊີວິດແລ້ວ

ວັນທີ 17/7/2021 ແຈ້ງເດັກນ້ອຍ ຖື ກ ພໍ່ຖິ້ມ ມື້ນີ້ມີເດັກນ້ອຍ 2 ຄົນເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ,ຖືກພໍ່ຖິ້ມໄວ້ຂ້າງທາງເພາະໄປເອົາເມຍໃໜ່,ສ່ວນເມຍເກົ່າໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ, ເດັກແມ່ນອົດເຂົ້າອົດນ້ຳໄດ້ 4 ມື້ແລ້ວ,

ດຽວນີ້ຢູໃນ ຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ,ໃຜ້ເຫັນກະລຸນາຊ່ວຍເດັກນ້ອຍແດ່ເດີ, ນ້ອງບໍ່ມີທາງໄປແລະບໍ່ມີບ່ອນນອນ ຊ່ວຍແຊຫາຄົນໃຈບຸນມີນ້ຳໃຈໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອນ້ອງແດ່.

Facebook Comments Box

Similar Posts